fbpx

Planificación anual

Planificación anual

El pasado día 12 de Marzo, la directiva se reunió para realizar la planificación anual.

Previamente se hizo una invitación vía WhatsApp a los asociados para que aportasen ideas o sugerencias a fin de ser debatidas en la reunión, no habiéndose recibido ninguna propuesta.

Se inició la reunión a las 20:00h con la asistencia de María, Alba, Eva, Susana, Rocío y Víctor.

Finalizó la reunión a las 24:00h con el acuerdo de llevar a cabo una serie de acciones a lo largo de este año, se fijó un objetivo de socios, se acordó la celebración de un desayuno de trabajo mensual, y la elevación de una serie de propuestas a la concejalía de promoción económica.

Programación prevista año 2019

En función de las aportaciones que se puedan lograr procedentes de subvenciones y patrocinios privados, esta es la planificación de la ACN para el año 2019:

A Directiva da Asociación de Comerciantes de Narón, reunida o pasado día 12 de Marzo de 2019, acordou a seguinte proposta de acción, obxectivos e actividades previstas para o ano en curso:

CAPÍTULO ECONÓMICO:

 • Solicitar a subvención da Deputación da Coruña para asociación e entidades sen ánimo de lucro relacionadas có pequeno comercio R.P. n.º 2019/5226, do 11/02/2019, do programa FOENAA 2019
 • Solicitar patrocinio doutras entidades privadas para o desenrolo de accións promocionáis e actividades da ACN.

CAPÍTULO MASA SOCIAL:

 • Fixar como obxectivo rematar o ano con 75 establecementos asociados, o que suporía, aproximadamente, o 45% do total de comercios de Narón.

CAPÍTULO ACCIÓNS E ACTIVIDADES PROMOCIONAIS:

Despois de solicitar propostas dos asociados e de cada un dos membros da directiva, acórdase intentar levar a cabo as seguintes accións e actividades, sempre tendo en conta a limitada capacidade económica da ACN, e en función dos ingresos que se poidan acadar por vía subvencións e vía patrocinios:

Campañas Promocionáis:

 • Campaña de Primavera: contratación integral da campaña
 • Campaña de Outono: contratación integral da campaña
 • Campaña de Nadal: contratación de Navitren, bus turístico ou semellante.

Accións de Promoción do pequeno comercio:

 • “Animarúa”: acción equivalente á Fashion Night, distribuida por barrios
 • Bolsas corporativas: en materiais reutilizables. Facer 3 repartos ao ano entre os comercios asociados.
 • Pegatinas corporativas de “Comercio Asociado”
 • Elaboración e distribución dun folleto corporativo con cupóns desconto e/ou ofertas. Facer 3 tiradas ao ano de distribución masiva.

Accións de Formación e reciclaxe:

 • Planificar cursos, incentivando a participación cun sorteo entre os asistentes. Exemplos:
  • Curso de escaparatismo
  • Curso sobre redes sociais
  • Curso de comercio electrónico
  • Curso de técnicas de venta e atención ao cliente

Fomento das relacións sociais:

 • Organizar 1 almorzo de traballo ao mes entre a directiva. Pódese facer con máis frecuencia en función da carga de traballo puntual da ACN.
 • Organizar un encontro trimestral con aperitivos para os asociados, coa condición de que deban aportar algunha proposta ou iniciativa por escrito á hora de inscribirse. O encontro serviría para fomentar a relación entre os asociados, que coñezan de primeira man a actividade da ACN, e para poder debater as iniciativas presentadas.

CAPÍTULO DE IMPULSO INSTITUCIONAL:

Acórdase manter un encontro co Concelleiro de Promoción Económica para presentarlle unha serie de propostas encamiñadas á creación de emprego e a apertura de novos comercios en Narón:

 • Potenciar e divulgar a activade do servizo de orientación laboral, impartindo charlas en institutos para dalo a coñecer.
 • Creación dunha incubadora de empresas, dotándoa de persoal cualificada para asesorar e acompañar na posta en marcha de novos comercios e pequenas empresas. Para elo poderíase contar con axudas da U.E., Deputación, Xunta ou mesmo co patrocinio dalgunha Fundación. A ACN podería colaborar coa creación e organización dun premio anual de emprendemento. Como sede podería ser -por exomplo- o cuartel da garda civil de Xuvia ou o actual centro de saúde, unha vez posto en funcionamento o novo.
 • Impulsar o asentamento de grandes industrias produtivas non necesariamente vencelladas ao naval, para levar a cabo unha reindustrialización real, organizando misións comerciais.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.