Bases da Campa帽a Nadal 2022

Bases Legais da Campa帽a Nadal comercio de Nar贸n 2022

 1. OBXECTIVOS DA CAMPAA NADAL 2022

A presente campa帽a ten como obxectivo potenciar o pequeno comercio da localidade de Nar贸n durante a 茅poca de Nadal.

 1. DATA DE INICIO E DATA DE FINALIZACIN

A 鈥淐ampa帽a Nadal 2022鈥 abarca do 1 ao 31 de decembro de 2022 谩s 23:59h e desenvolverase nos establecementos adscritos 谩 mesma; podendo ser prorrogada de com煤n acordo entre promotor (Concello de Nar贸n) e a empresa coordinadora (Eventi).

Colabora nesta Campa帽a a Asociaci贸n de Comerciantes de Nar贸n, con acci贸ns propias

 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIN E MECNICA DA PROMOCIN
 • Participaci贸n como comercio.

A empresa coordinadora encargarase de informar e propor aos comercios de Nar贸n, a adscrici贸n 谩 campa帽a.

A participaci贸n 茅 voluntaria e gratu铆ta.

Os establecementos comerciais que desexen sumarse 谩 campa帽a, poder谩n facelo ben a trav茅s de Internet (www.comerciodenaron.com), a trav茅s do email nadal2022@eventi.es ou por whatsapp (613.138.107 ou 607.391.660). Poder谩 inscribirse, por tanto, calquera comercio de Nar贸n que estea considerado como pequeno comercio.

Os establecementos participantes ter谩n nas s煤as fachadas ou escaparates un cartaz identificativo.

Os requisitos de participaci贸n para os comercios ser谩n os seguintes:

 • Ter localizaci贸n f铆sica en Nar贸n
 • Ter colocado, en lugar ben visible, or cartaz da campa帽
 • Cumprir as presentes Bases

3.2 Participaci贸n como cliente.
Os requisitos de participaci贸n para os clientes son:

 • Poder谩n participar aquelas persoas maiores de idade que fagan compras nos comercios inscritos na Campa帽a dentro de per铆odo de validez da mesma.
 • Poder谩n participar os empregados e propietarios dos comercios cando acten como clientes, ou sexa, cando fagan compras en comercios distintos ao propio.
 • Os datos persoais cos que os participantes cubran o formulario de inscrici贸n deber谩n ser datos reais e completos (nome + apelidos + tlf).
 1. MECANICA DA CAMPA脩A

Cada comercio establecer谩 un importe m铆nimo de compra a partir do cal entregar谩 ou selar谩 papeleta de participaci贸n. Este importe mnimo deber ser o mesmo para todos os clientes.

Non ser谩n v谩lidas sinaturas ou nomes no lugar correspondente aos selos. O selo debe conter como m铆nimo o nome comercial do establecemento ou o seu nome fiscal.

Para que una papeleta sexa vlida deber谩 ter os datos completos do participante (nome + apelidos + tlf) e o selo de 2 dos comercios participantes na campa帽a. Non valen as papeletas con 2 selos do mesmo comercio.

Cada semana elixirase, por sorteo p煤blico, un comercio no que persoal da organizaci贸n se achegar谩 para sortear 1 cesta e outro comercio no que se sortear谩 1 estad铆a en hotel spa. O sorteo farase entre as papeletas depositadas na urna de cada un destes comercios. De non haber papeletas v谩lidas, o sorteo farase entre os clientes presentes seguindo esta orde:

1潞. Clientes que te帽an papeletas con 1 selo.

2潞. Si non hai, farase entre os clientes que te帽an alg煤n xustificante de compra dese comercio con data comprendida dentro do per铆odo da campa帽a.

Dependendo do d铆a no que se inicie de forma efectiva a campa帽a (isto 茅, cando o 90% dos comercios dispo帽an de urna, papeletas e cartaz) en lugar de sortear 1 cesta e 1 estad铆a por semana, a organizaci贸n pode decidir sortear 2 cestas e 2 estad铆as por semana.

 1. PREMIOS

Establ茅cense os seguintes premios para os clientes:

 • Sorteo de 1 cesta de Nadal 谩 semana, entre os clientes que te帽an depositadas papeletas v谩lidas, dentro do per铆odo de validez da campa帽
 • Sorteo de 1 noite de aloxamento, almorzo e circu铆to spa para 2 persoas. Farase un sorteo 谩 semana (ou 4 sorteos en total). O premio consiste nun bono para d煤as persoas trocable en B枚ken Viajes, antes do 31 de Marzo de 2023 e suxeito a dispo帽ibilidade, por importe m谩ximo de 180鈧. O sorteo farase entre os clientes que te帽an depositadas papeletas v谩lidas, dentro do per铆odo de validez da campa帽a
 • Sorteo de 2 vales de compra de 400鈧 cada un, entre os clientes que ao rematar a campa帽a te帽an depositadas papeletas v谩lidas, dentro do per铆odo de validez da campa帽 Os vales deber谩n trocarse antes do 15 de xaneiro de 2023 en 3 ou m谩is dos establecementos participantes.
 • Sorteo de 2 vales de compra de 600鈧 cada un, entre os clientes que ao rematar a campa帽a te帽an depositadas papeletas v谩lidas, dentro do per铆odo de validez da campa帽 Os vales deber谩n trocarse antes do 15 de xaneiro de 2023 en 3 ou m谩is dos establecementos participantes.
 • Entrega e desfrute dos premios.

A comunicaci贸n a cada premiado farase mediante chamada ao n煤mero de tel茅fono que figura na papeleta. Quedar谩 a criterio da organizaci贸n repetir o sorteo si o premiado no resposta 谩s chamadas ao longo do da.

Est谩 previsto que as entregas dos premios sexan no Concello de Nar贸n, en data e hora que ser谩n comunicados telefonicamente. Para recibir o premio 茅 obrigatorio asistir ou delegar en outra persoa, mediante documento que ser谩 facilitado pola organizaci贸n.

Un mesmo participante pode levar m谩is de 1 premio sempre que sexan diferentes; 茅 decir, un participante non poder levar m谩is de 1 cesta, ou m谩is de 1 estad铆a, ou m谩is de 1 vale, pero s铆 pode resultar premiado con 1 cesta, e 1 estad铆a, e 1 vale.

 • Responsabilidade e Potestade

A empresa Eventi coordina esta campa帽a para o Concello de Nar贸n (entidade Organizadora), e por tanto enc谩rgase de todo o proxecto de campa帽a que engloba: a idea creativa, a planificaci贸n, o desenvolvemento e a supervisi贸n da mesma. As铆 mesmo, velar谩 pola imparcialidade e a total transparencia en cada un dos premios e sorteos.

Eventi non asume responsabilidade nin merece m茅rito alg煤n sobre as acci贸ns levadas a cabo pola ACN.

Calquera baleiro ou imprevisto nas bases da presente campa帽a, resolverase de com煤n acordo entre o Concello de Nar贸n e Eventi, cuxas decisi贸ns ser谩n inapelables. Estas bases poder谩n ser obxecto de modificaci贸n de com煤n acordo entre o Concello de Nar贸n e Eventi para liquidar imprevistos na mesma, sen que iso leve obrigaci贸n ou responsabilidade algunha cos establecementos ou participantes

 1. LIMITACINS

Si se evidenciase que calquera dos participantes non cumpre con os requisitos esixidos nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non fosen v谩lidos, s煤a participaci贸n considerarase nula e quedar谩n automaticamente exclu铆dos da Campa帽a, perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude desta Campa帽a.

Non poder谩n participar na Campa帽a as seguintes persoas:

 • Os propietarios ou empregados dos comercios, nos seus propios establecementos.
 • Os empregados da empresa coordinadora, Eventi.
 • Os concelleiros e alcadesa do Concello de Nar贸

Os premios conseguidos por propietarios ou empregados de comercios non se poden trocar no comercio propio ou no que est谩n empregados.

Eventi res茅rvase o dereito, si concorre xusta causa e previa comunicaci贸n en legal forma, de facer calquera cambio, suspender ou ampliar esta Campa帽a.

No caso de que alg煤n dos premios non puidese ser entregado por non haber participantes suficientes, o destino do premio decidirase de com煤n acordo c贸 Concello de Nar贸n, fac茅ndose p煤blico o acordo acadado.

Correr谩n a conta e cargo dos ga帽adores calquera carga fiscal ou tributaria que a aceptaci贸n do premio puidera supo帽erlle, as铆 coma calquera outro gasto derivado da campa帽a que non estea expresamente asumido por Eventi nas Bases Legais publicadas na web da Campa帽a (www.comerciodenaron.com).

7.- PROTECCIN DE DATOS PERSOAIS

O responsable do tratamento dos seus datos 茅 o Concello de Nar贸n, que os comparte 鈥搖nicamente con fins de funcionamento da campa帽a e para a realizaci贸n dos sorteos 鈥 coa empresa Total Eventi 2015 SL con domicilio en Nar贸n, r煤a R铆o Castro, 2, Edif 2000, Local 7, e CIF n煤mero B70196217.

Eventi t贸mase moi en serio a protecci贸n da privacidade dos seus datos persoais. Por tanto, a s煤a informaci贸n persoal cons茅rvase de forma segura e tr谩tase co m谩ximo coidado.

De conformidade co establecido na normativa aplicable en materia de protecci贸n de datos, cada Participante, coa cumprimentaci贸n dalgunha papeleta manifesta expresamente a aceptaci贸n das Bases Legais e consinte que os datos persoais facilitados para a participaci贸n nesta Campa帽a poidan ser incorporados a un ficheiro titularidade de TOTAL EVENTI 2015 SL para tramitar a participaci贸n na campa帽a e para comunicarlle o premio no caso de que resultase ga帽ador.

Inform谩moslle que os seus datos persoais de contacto ser谩n utilizados para as seguintes finalidades:

 • Dar a co帽ecer aos ga帽adores
 • Facilitar a s煤a participaci贸n na Campa帽a

A organizaci贸n poder谩 facer un seguimento e reportaxe gr谩fica do desenvolvemento da mesma, podendo utilizar os datos e as imaxes para fins divulgativos e e de promoci贸n da campa帽a. Deste dereito o participante tam茅n fai part铆cipe ao Concello de Nar贸n e 谩 Asociaci贸n de Comerciantes de Nar贸n (ACN).

O participante, polo feito de selo, co帽ece e consinte o uso dos seus datos persoais e a s煤a imaxe para os fins especificados.

Os Participantes garanten que os datos persoais facilitados son veraces e fanse responsables de comunicar a Eventi, calquera modificaci贸n dos mesmos. Eventi res茅rvase o dereito a exclu铆r da presente promoci贸n a todo Participante que facilite datos falsos. Recom茅ndase ter a m谩xima dilixencia en materia de Protecci贸n de Datos mediante a utilizaci贸n de ferramentas de seguridade, non pod茅ndose responsabilizar a Eventi de subtracci贸ns, modificaci贸ns ou perdas de datos il铆citas.

Os Participantes te帽en dereito a (i) acceder aos seus datos persoais, as铆 como a (ii) solicitar a rectificaci贸n dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a s煤a supresi贸n, (iii) solicitar a limitaci贸n do tratamento dos seus datos, (*iv) oporse ao tratamento dos seus datos e (v) solicitar a s煤a portabilidade. Os Participantes poden exercer todos estes dereitos na seguinte direcci贸n de email: produccion@eventi.es, indicando o motivo da s煤a petici贸n e aportando alg煤n documento que garanta a s煤a identificaci贸n.

Sen prexu铆zo de calquera outro recurso administrativo ou acci贸n xudicial, o Participante ter谩 dereito a presentar unha reclamaci贸n ante unha Autoridade de Control, en particular no Estado membro no que te帽a a s煤a residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracci贸n, no caso de que considere que o tratamento dos seus datos persoais non 茅 axeitado 谩 normativa, as铆 como no caso de non ver satisfeito o exercicio dos seus dereitos.

A Autoridade de Control ante a que se presentou a reclamaci贸n informar谩 ao reclamante sobre o curso e o resultado da reclamaci贸n.

Para m谩is informaci贸n, podes consultar a pol铆tica de privacidade de Eventi a trav茅s da seguinte ligaz贸n: https://eventi.es/legal.php

驴Tes un pequeno comercio en Nar贸n? Rex铆strate e participa.