Concurso de redes sociais

Comparte o vídeo #ParticipaEnNadal2020

O concurso rexerase polas seguintes bases:

 

 1. Participantes
  Poden participar todas aquelas persoas maiores de idade que sigan estas normas, tanto sexa perfil persoal como páxina, en Facebook.
  1. Darlle a «Me Gusta» á publicación identificada como «Sorteo RRSS»
  2. Comentar a publicación coa etiqueta #ParticipaEnNadal2020 mencionando a 2 amigos e engadindo a frase «+Info: www.comerciodenaron.com/nadal-2020»
  3. Comparte a publicación públicamente no teu muro. Podes compartila cantas veces queiras.
 2. Duración
  Esta acción durará dende 0 11/12/2020 ata as 12:00h do 25/12/2020
 3. Premios:
  Entre os participantes que cumplan as normas, sortearanse 2 vales de compra de 100 euros cada un. Os vales deberán canxearse antes do 15 de xaneiro de 2021 en alomenos 2 dos establecementos que participen na campaña.
 4. Responsabilidade:
  O responsable do sorteo é Total Eventi 2015 S.L.
  Facebook queda eximido de calquer responsabilidade.
 5. Dereitos de imaxe e proteción de datos:
  Os participantes polo feito de participar no sorteo, manifestan ter lído e aceptar as bases de participación e a política de privacidade. Do mesmo xeito, autorizan a difusión pública do seu nome e fotografía para dar a coñecer aos premiados.
 6. Situacións non dispostas:
  Para o non exposto nestas bases, aplicarase a decisión da organización da campaña de Nadal 2020, cuxas decisións serán inapelables.