Concurso de debuxo

Debuxa o teu comercio favorito

O concurso rexerase polas seguintes bases:

 

 1. Participantes
  Poden participar os nenos e nenas de entre os 2 e 14 anos.
  A efectos legais, ent茅ndese como participantes aos pais, nais ou titores legais dos menores de idade rexistrados no concurso.
 2. Autorizaci贸n
  Ser谩 imprescindible a achega da autorizaci贸n dos pais, nais ou titores legais do neno ou nena.
 3. Condici贸ns t茅cnicas dos debuxos
  O tema ser谩 鈥淒ebuxa o teu comercio favorito鈥.
  S贸 se presentar谩 1 debuxo por participante.
  Todos os traballos orixinais presentaranse en formato DIN A4, en papel ou cartolina. A t茅cnica ser谩 libre e poderase utilizar calquera material colorante (lapis de cores, rotuladores, acuarelas, ceras, etc.)
  O debuxo deber谩 representar un pequeno comercio de Nar贸n dos que participan na campa帽a.
  Na esquina inferior dereita deber谩 figurar o nome do comercio, e o nome e primeiro apelido do autor.
 4. Presentaci贸n de traballos e prazos
  Os traballos presentaranse antes do 20 de Decembro de 2020, a trav茅s do enderezo electr贸nico nadal2020@comerciodenaron.com debendo gardar o orixinal para entregar no caso de ser premiado.
 5. Premios
  Establ茅cense 3 premios de 100 euros cada un, que deber谩n ser trocados por compras en polo menos 2 dos comercios participantes.
  As decisi贸ns dos organizadores ser谩n inapelables, debendo ser acatadas por todos os participantes.
 6. Recepci贸n a premiados
  Os premios ser谩n entregados no Concello de Nar贸n, a donde deber谩n levar o debuxo orixinal, en data e hora que ser谩n anunciadas coa debida antelaci贸n no portal web comerciodenaron. com.
  A organizaci贸n po帽erase en contacto cos pais, nais ou titores legais dos menores premiados para a entrega de premios.
 7. Dereitos de propiedade
  Os participantes ceden todos os dereitos dos dese帽os, imaxes e material realizado para participar no presente concurso, con car谩cter gratu铆to ao Concello de Nar贸n, podendo ser utilizados tanto polo Concello como pola Asociaci贸n de Comerciantes de Nar贸n ou polos comercios participantes, para o seu uso, exhibici贸n, reproduci贸n, difusi贸n e comunicaci贸n p煤blica, indicando sempre o nome do autor.