Bases da campaña de Primavera 2021

A Campaña de Primavera da Asociación Comerciantes de Narón ter por obxectivo impulsar e dinamizar  o pequeno comercio local, impulsando as ventas e reforzando a unión entre os comercios.

Estas son as bases que rexen a Campaña:

 1. A Campaña de Primavera da Asociación Comerciantes de Narón comeza ás 10:00h do día 21 de Abril de 2021 e remata ás 20:30h do día 21 de Maio de 2021.
 2. Os comercios nos que se poderá participar terán colocados os carteis promocionáis en lugar visible. Tamén figurarán na web informativa da Campaña.
 3. Para participar na Campaña hai que ser maior de idade. O feito de participar aportando datos de contacto significa que o cliente coñece e acepta tanto as Bases de Participación como a Política de Privacidade. Ambas figuran publicadas na web informativa da Campaña en www.comerciodenaron.com.
 4. Non poden participar nos seus propios comercios os propietarios dos establecementos asociados á A.C.N. nin os seus familiares directos.
 5. Cada comercio establece un importe mínimo de compra a partir do cal pode entregar un tícket ao cliente.  Nese tícket o cliente deberá anotar os seguintes datos:
  1. Nome e Apelidos
  1. DNI
  1. Teléfono de contacto
 6. Os tíckets con datos incompletos ou non veraces, rotos, ilexibles, pintarraxeados ou que ofrezan dúbida de autenticidade, non serán válidos.
 7. Unha vez rematada a campaña, elixiranse por sorteo 3 comercios. Das urnas de estes comercios sacarase aleatoriamente un tícket que corresponderá a cada un dos 3 premiados.
 8. Os premios consistirán en 3 tabletas iPad 10.2″ 2020 128GB WIFI, 1 para cada premiado.
 9. Un cliente non pode recibir máis de 1 premio
 10. A entrega dos premios farase de xeito público en lugar e data comunicados pola Asociación Comercio de Narón.
 11. A Organización poderá facer, compartir e divulgar imaxes dos premiados, e mesmo seus nomes, con fins de difusión e transparencia da campaña
 12. A web de información da campaña é: www.comerciodenaron.com
 13. Para o non previsto nas presentes Bases terá validez a decisión tomada pola directiva da A.C.N.